Turistické regiony
Turistické regiony jsou definovány jako oblasti, pro něž je typický určitý druh turistiky, který jednotlivé prvky dané oblasti spojuje a sjednocuje, ale zároveň i odlišuje od ostatních regionů. Základem pro turistický region je existence produktů a turistické nabídky. Turistické regiony naopak netvoří politické a institucionální hranice. Nejsou striktně vymezeny, protože snahou je poskytnout zejména lokalitám umístěným na okrajích těchto regionů určitou samostatnost při rozhodování a vlastní prezentaci. Pro lepší přehled vás zveme k virtuálnímu výletu po jednotlivých českých turistických regionech, během něhož získáte spoustu námětů k realizaci vaší opravdové cesty.
Návštěva českých měst
Česká republika, to není jen její hlavní město. K návštěvě lákají i menší města, která překvapí velmi zachovalými historickými centry, pečlivě udržovanými památkami, jejichž význam mnohdy přesahuje hranice regionu. Některá z měst byla vyhlášena městskými památkovými rezervacemi, některá z nich byla dokonce zapsána do seznamu UNESCO.
Národní parky a biosférické rezervace
Příroda České republiky a její lesy i hory byly odjakživa osídlovány a kultivovány. Přesto lze také dnes nalézt nádherná, nedotčená, divoká místa, jedinečná svými sceneriemi a formacemi. Zvířata, která zde stále ještě žijí – vlk, kočka divoká, rys, drop velký a tetřev – jsou jinde známá už jen z knížek nebo zoologických zahrad.
V podzemním světě
Jeskynní labyrinty propojené podzemními řekami, krápníkové sály s unikátními stalagmity a stalaktity, rozlehlé dómy s prehistorickými stopami, řeka, jež si v hloubce stovek metrů pod povrchem razí cestu největší českou propastí… To jsou jedinečná místa podzemního světa, který objevíte v České republice.
Zoologické zahrady
Ve výčtu zajímavostí České republiky nechybí ani nabídka zoologických zahrad, které se od sebe liší svou rozlohou a svou specializací. Areály jsou většinou snadno dostupné jak individuální, tak veřejnou dopravou. Často nabízejí speciální programy pro malé i velké návštěvníky. Z návštěvy zoologické zahrady se může stát hezký jednodenní výlet pro celou rodinu.
Zpět na domovskou stránku
Ceny
Objednat
Kontakty
Fotky

English | Czech | Germany | Russian

Copyright © 2012 Minihotel VITEX